Fakta om skøde og tinglysning

By:

Når der handles ejendom, så er det købsaftalen, der er det juridisk bindende dokument, men det er ikke det, der officielt bekræfter ejendomshandlen. Det gør skødet derimod.

Et skøde udarbejdes og tinglyses i tingbogen, hvorefter køber officielt er registreret som den retsmæssige ejer, og eventuelle kreditorer af sælgers ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

Digital tinglysning

Siden 2009 har der været digital tinglysning af skøder i Danmark. Det betyder, at du ikke længere modtager et papirdokument, når du overtager en ejendom, men derimod et link, der fører dig videre til din digitale tingbog, hvor du kan finde dit ejendomsblad.

Et skøde indeholder helt basale oplysninger om bolighandlen, fx navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesummen, pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering samt overtagelsesdag.

Hvordan udarbejdes skødet?

Som regel er det køber, der har ansvaret for at få skødet udarbejdet, og det sker oftest hos en boligadvokat i forbindelse med handlens berigtigelse.

Købers advokat udarbejder først et skøde til prøvetinglysning, som skal godkendes hos sælger eller sælgers ejendomsmægler og af dig. Herefter udarbejdes det endelige skøde, der igen skal godkendes af alle parter og lægges i underskriftsmappen på Det Digitale Tinglysningssystem, hvor det kan underskrives af køber og sælger med NemID.

Når skødet er tinglyst, sender advokaten en meddelelse til både købers og sælgers bank, hvorefter tinglysningen af de nye lån kan komme på plads, så sælger kan få købesummen frigivet.

Vær opmærksom

Du får ikke længere dit skøde som dokument, og derfor er den digitale tinglysning din kvittering for, at ejerskabet er overgået til dig som køber. Du kan derfor med fordel printe den ud, så du altid har den liggende.

Yderligere skal du huske, at skødet ikke er en kontrol af vilkårene i handlen, og derfor er det vigtigt, at du eller din advokat sørger for, at alle vilkårene i købsaftalen er i orden, ligesom alle forbehold skal være opfyldt, inden skødet tinglyses. 

Hvis du ikke ønsker at bruge en advokat til at udarbejde skødet, så kan du godt kaste dig over projektet selv, men du skal huske, at det er en vanskelig, juridisk proces, der kræver, at du har en vis forståelse for bolighandel, ejerandele og juridiske aspekter af køb og salg af ejendom. Har du ikke det, så anbefales det, at du bruger en boligadvokat til arbejdet.

Vil du vide mere om skøde, tinglysning og priser, så kan du med fordel tage et kig på https://eboligadvokat.dk/skoede/, hvor certificerede BOLIGadvokater sidder klar til at hjælpe.

Posted in: skøde