Når der handles ejendom, så er det købsaftalen, der er det juridisk bindende dokument, men det er ikke det, der officielt bekræfter ejendomshandlen. Det gør skødet derimod. Et skøde udarbejdes og tinglyses i tingbogen, hvorefter køber officielt er registreret som den retsmæssige ejer, og eventuelle kreditorer af sælgers ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen. Digital tinglysning Siden 2009 har der været digital tinglysning af skøder i Danmark. Det betyder, at du ikke længere modtager et papirdokument, når du overtager en ejendom, ...