Mens hver patient bevæger sig gennem stadierne misbrug i deres eget tempo, vil behandlingen sandsynligvis bevæge sig gennem flere faser, der inkluderer forskellige typer terapi og forskellige mål eller fokus. At vide, hvad man kan forvente på et misbrugscenter, kan hjælpe så man bedre kan planlægge opholdet, og træffe de rigtige beslutninger til patientens individuelle behov. De forskellige faser af afvænningsprocessen inkluderer ofte et spektrum af behandlinger der overlapper hinanden. For eksempel bliver patienten introduceret til gruppeterapi under afslutningen af ...